عملکرد زمستانی پکیج

سپتامبر 22, 2018
مزایا و معایب پکیج

عملکرد پکیج ( زمستانی و تابستانی)

نحوه ی عملکرد زمستانی پکیج دیواری در فصل زمستان آب گرم مدار گرم کننده را تامین می کند. وقتی شیر آب گرم مصرفی باز شود با […]