ژانویه 24, 2019
تاریخچه تهویه مطبوع

تاریخچه تهویه مطبوع

تاریخچه تهویه مطبوع ایران یکی از پیشتازان صنعت تهویه مطبوع بوده است. بادگیر ۸ یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک داخل منازل گرم کویری […]