شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

انواع چیلرها را بشناسیم

چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم میشوند . شکل دیگر تقسیم بندی چیلرها براساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به […]